מוסדות קבר רחל

הבחירה האישית של מזכה הרבים הרה"צ רבי שלום ארוש שליט"א

אתר קבר רחל_רחל אמנו_מוסדות קבר רחל_הרב ארוש

כך בוחרים רבותינו

ולאורם נלך

מאחורי הפרגוד: מדוע בוחר הרה"צ רבי שלום ארוש שליט"א במוסדות קבר רחל כמקום הישועות?כח פי מיליארד מפצצת אטום

כל אחד ואחת מאתנו מחפש את סוד חיי האושר, אנו טרודים ברדיפה בלתי פוסקת אחר סיפוקים והנאות, לצאת מסבך הבעיות, הצרות והמצוקות השונות המלפפות אותנו מכל הכיוונים, העולם כולו בכללותו טרוד עם הפצצה הגרעינית, האיומים וההתרחשויות, השמועות וההפצצות, במלחמת גרעין בעקרון אין לאן לברוח. אבל לנו יש כן לאן לברוח, להסתתר ולהישמר מכל רע, להינצל לחיים טובים ומתוקים.

מי שמעונין למצוא את האושר האמיתי בחיים מוזמן לקבל את המתכון לחיים טובים, וכפי שכבר הקדים ואמר הגה"צ המקובל רבי יעקב עדס שליט"א, שעמד על ההשוואה של קבר רחל לפצצה גרעינית, ועל הקשר לחיים מאושרים:

סוד חיי האושר טמון ונמצא אצל כל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל, כי בכל נשמה ישראלית קיים בפנימיותו נקודה הנקראת בלשון הקבלה מידת המלכות, שהיא המידה העשירית באצילות, והוא חלק השכינה השרוי בתוך כל אחד ואחד, כח זה נותן עוצמה על טבעית של השתוקקות לה', כי חלק זה של השכינה משתוקק להתחבר ולחזור להיכלל לשורשו [ובלשון הקבלה: היינו הו"ק של ספירות האצילות,] מכיון שכח זה הוא כח אלוקי לכן הוא נותן לאדם כוחות עוצמתיים במימדים על טבעיים, כך שמכח זה יוכל האדם להגיע לא רק ליכולות שהם מעל לכוחותיו אלא גם ליכולות שהם הרבה מעל לגדר אנושי, ולהמחיש על איזה עוצמות אנו מדברים, נדבר על כח פי מיליארד מפצצות אטום, כלומר כח שהוא הרבה מעל ומעבר לגבולות הטבע המגבילים אותנו.

רוב בני העולם שקועים בחיפוש האושר וההנאה ממקורות חיצוניים וגשמיים, מהם לעולם לא ימצאו  מרגוע לנפשם המשתוקקת לחזור לצור ממנו חוצבה, רק הדרך היחידה למצוא את האושר האמיתי ואת טעם החיים היא בדביקות להשי"ת, וזאת באמצעות המחשבה שיחשוב האדם בכל עת קיום מצוה או לימוד תורה ותפילה, וכן בכל הזדמנות והזדמנות, ובמיוחד בשעה שאדם פותח את פיו ומתחיל לדבר עם הקב"ה בשפה אישית, במילים משלו, וזה משהו שאמור לקרות בכל שניה, בכל רגע, בכל מצב, בכל זמן ובכל מקום, בכל מזג אויר ובכל מצב רוח. כי הקב"ה תמיד נמצא לידי, עמי ואצלי, ובכל רגע נתון אני פשוט יכול לדבר עמו כדבר איש אל רעהו, ולא רק שזה מותר לי, אלא הוא גם נהנה מזה.

כשאדם מצרף כוונה פשוטה זו: "אני מתחבר אל השם יתברך ומושך ממנו אור אל נשמתי". גדולה ועצומה היא כוונה זו שבכוחה יעפיל האדם לפסגות, עולמו יראה בחייו, יטעם טעם גן עדן עלי אדמות וחיי אושר יהי מנת חלקו, כי על ידי כך יתקרב אל השי"ת ונפשו תדבק בשורש מחצבתו בנועם אור אלקותו ויתעלס באהבתו ויתענג מזיו כבודו.

הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר אדם זוכה לתת צדקה למוסדות קבר רחל, מאחר שלפי דברי הגר"א (תיקו"ז תיקון ו') עיקר השראת השכינה היא בקבר רחל, נמצא שהתורה והתפלה במקום זה מסוגלים באופן מיוחד לעורר כח זה של מידת המלכות שהיא השכינה, החלק האלוקי השורה בתוכנו, ועל כן מתעוררים במקום זה כוחות מיוחדים ועל טבעיים להמשיך לעולם ישועות ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, ובכן כאשר האדם ירים את נדבתו ישתדל לחשוב ולומר: "אני מתכוון בצדקה זו להיות שותף בקבר רחל ובכך להתחבר אל השם יתברך ולמשוך ממנו אור אל נשמתי".

לפעמים האדם מבקש משאלה שבכדי להגשימה זקוק הוא לתפלות עצומות ורבות, כי אין האדם קולט עד כמה היא גדולה הבקשה שהוא מבקש מפני שגם תוצאותיה של הישועה נכללים בישועה זו, ולדוגמא: כשהוא מבקש מהשי"ת שיפקדהו בזרע של קיימא, הרי נכלל בבקשה זו גם כל הדורות העתידים לצאת מהם, ויתכן שכלולים בהם נשמות גדולות שיאירו את העולם, ומשום כן זקוק הוא להרבה הרבה תפילות כדי לזכות לישועה זו.

כשהעולם כולו גועש ורועש אל מול הפצצה הגרעינית. מה ההבדל בין פצצה רגילה לפצצה גרעינית? אטום היא פצצה יותר חזקה או יותר עוצמתי? מה פתאום? זה בכלל לא יחסי. אטום זה אטו, זהו ערך אחר עליון שאין לו שום השוואה לסתם נשק קונבנציונלי. גרעין!!!

זה הדבר הוא קבר רחל. שם מאיר האור של השכינה, האור של הנשמה, בדיוק כמו היחס של פצצת גרעין לנשק רגיל, זה היחס של הכח לפעול ישועה בקבר רחל, זו לא עוד סגולה או עוד השתדלות חזקה. זה פשוט משהו מעל ומעבר להגבלות כוחות הטבע. כל כלי הטבע מאבדים שם את השפעתם. ישועת השם מתגלה בהתגלות נוראה ועצומה, והישועות זורמות בהתאם.

במקום כמו קבר רחל ששם עיקר השראת השכינה מתעורר האור האלוקי בכח מיוחד המסוגל להמשיך ישועות על טבעיות שמחכים ומצפים להם זמן רב, ודווקא על ידי התורה והתפילה והצדקה בקבר רחל יחיש להם השי"ת את הישועה מכיוון בלתי צפוי, כפי שאנו רואים בחוש כי הקב"ה שולח ישועות גלויות ועל טבעיות לתורמי מוסדות קבר רחל.

יש לזכור גם כי המקום היחיד שאנו מוצאים במפורש כבר בתורה שבכתב, בתנ"ך, על צדיק המתפלל על עם ישראל לאחר פטירתו היא רחל אמנו, כמו שמפורש בפסוק "קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה". משם מתחילה כל התגלות הרחמים והאהבה של צדיקי הדורות שבזכות תפילותיהם אנו קיימים בגלות כדברי רשב"י בזוהר הקדוש.

עוד יש להדגיש כי אצל רחל אמנו הוא המקום היחיד בתנ"ך שאנו מוצאים שהקב"ה עונה לה בהבטחה כמו שמפורש בפסוק: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם ה'".

זה בדיוק הכח של רחל אמנו, שאין שום יאוש ותמיד יש תקוה. כמו שהקב”ה מבטיח לה: “ויש תקוה לאחריתך”, אפילו במצב שהכל אבוד, “לאחריתך”, זה כבר ‘לאחר מעשה’ עם כל זאת עדיין “יש תקוה”, כי האהבה של ה’ היא למעלה מהכל. פצצה גרעינית.

וזה בדיוק ההגדרה של אמא. רחל אמנו. אמא של עם ישראל, אהבה בלי גבולות.

זו גם הסיבה שכל כך הרבה יהודים רואים ישועות על טבעיות בקבר רחל יום יום. זה פשוט מדהים לשמוע את הסיפורים האלו ממש בכל יום על יהודים שרואים ישועות גלויות בניגוד לכל סיכוי טבעי, בזכות  התרומה למוסדות קבר רחל. כי כאן בקבר רחל מאיר האור הזה של “יש תקוה”!

זכינו בדור שלנו, תודה ה’, כזו מתנה טובה כמו הרב קלוגר, צדיק וטהור, שמוסר את הנפש למען אמא רחל, למען עם ישראל, למען אלפי ילדים רעבים להאכיל אותם, לפרנס את המשפחות של הצדיקים שלומדים יומם ולילה בקבר רחל בשליחות כל עם ישראל. אוי איזה מתוק.

איזה צדיקים יושבים שם, אני מכיר אישית חלק מהם, תלמידי חכמים, עובדי ה’, מקובלים, צדיקים נסתרים. זה לא פלא בכלל שמי שיש לו חלק בזה רואה ישועות גלויות נסים ונפלאות. זה בכלל לא פלא, מה שקבע מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף זצ”ל כהלכה ברורה כי “אין משפחה בעולם שתרמה בהוראת קבע לקבר רחל ולא ראתה ישועה”!

אם הקב”ה רוצה לתת ליהודי ישועה אז הוא מכניס לראש שלו את הרעיון לתרום לקבר רחל. אם חלילה עדיין לא הגיע הרגע הראוי לישועה, אז הקב”ה גורם שהוא לא ישמע מהסגולה הזאת, או אפילו אם שמע שהוא ישכח מזה, או אפילו כשכבר זוכר, אז אם הוא לא ראוי עדיין לישועה, אז הקב”ה לוקח ממנו את האמונה, ואז נכנסים בראש כל מיני ספיקות אולי זה לא ממש אמת, מי אומר, למה וכמה, וכל סוגי הספיקות, עמלק בגימטריא ספק. ואז הוא נשאר עם הצרה ה’ ירחם.

אבל יש כח בחירה לכל יהודי. אפשר לבחור ב’אמונה’, אני מאמין! אפשר לבחור ב’אהבה’, אני אוהב את ה’ וה’ אוהב אותי!  אפשר לבחור ב’תודה’!  אני מאמין שה’ נהנה מכל תודה שאני אומר לו ופועל ישועות!

אפשר לבחור בכח של ‘רחל אמנו’! אני מתחבר לקבר רחל. מחייג 8631* וזוכה לישועות ניסים ונפלאות.

תבינו יהודים יקרים, יש לכם כח ביד לשנות את החיים, כח עוצמתי שאין כדוגמתו, פי מיליארד מפצצת אטום אפילו לא מתחיל להגדיר את העוצמה הבלתי נתפסת, תארו לעצמכם כור גרעיני אצלכם בבית, ובידכם להפוך את העולם, הרבה יותר מזה הוא הכח הנמצא כעת בידיים שלכם, לחיות החל מרגע זה חיים טובים ומתוקים יותר.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן