מוסדות קבר רחל

הבחירה של מרן פוסק הדור רבינו הגר"מ שטרנבוך שליט"א

כך בוחרים רבותינו

ולאורם נלך

מאחורי הפרגוד: מדוע בוחר מרן פוסק הדור רבינו הגר"מ שטרנבוך שליט"א במוסדות קבר רחל כמקום הישועות?אין סגולה כתורה

שאלה: מה הסיבה שרבבות ואלפים מישראל רואים ישועות גלויות מעל הטבע בזכות תרומתם למוסדות קבר רחל, וכמו שקבע מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל שגם במצב שלפי הטבע אין סיכוי לישועה, הרי שבזכות התרומה למוסדות קבר רחל זוכים לישועה?

מרן שליט"א: השכינה הקדושה שורה בקבר רחל (כמובא בפירוש הגר"א לתיקוני זוהר תיקון ו) ולכן מעלת לימוד התורה שם יותר מכל מקום, וכל התומכים בלימוד התורה בקבר רחל זוכים לשותפות בלימוד התורה המיוחד שבקבר רחל, ולכן הם זוכים לישועות מעל הטבע.

אין סגולה כתורה. וכשלומדים מאות תלמידי חכמים בכל שעות היממה, במסירות נפש ובקדושה וטהרה ולומדים במקום שהשכינה שורה. זה פשוט כי זו ההשתדלות בעת צרה לפעול ישועה, וזה המקום המסוגל ביותר לפעול ישועות גלויות מעל לדרך הטבע.

 

 

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן