מוסדות קבר רחל

הגה"צ רבי יהודה מנדל שליט"א המשפיע מליקווד בעל האמונה והבטחון בקבר רחל במעמד התפילה בחצות לילה אסרו חג שמחת תורה תשפ"ג

מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

הנני מתרגש כולי לעמוד כאן במחיצת מאמע רחל, לעמוד במחיצת בניה האהובים אברכי הכולל, שמגיעים כאן בקביעות, כמה אני מקנא בכם, כמה כל יהודי ויהודי ממיליוני הבנים של רחל אמנו בכל העולם כולו מקנאים בכם. אין מילה בעולם שתוכל לבטא את האושר שלכם, את הזכות שלכם.

שמעתי מהמשגיח דליקווד הגה"צ רבי נתן וואכטפויגל זצוק"ל כי ללמוד תורה זה דבר גדול אבל לזכות את הרבים, לדאוג עבור תיקון העולם זה דבר הכי חזק

עליכם זה נאמר!

רק כשמשיח יגיע תבינו מה שאני צועק עכשיו: "משיח יראה לכם כמה נחת אתם עשיתם לרבונו של עולם. משיח יהיה לו הרבה נחת ממכם".

למה? מפני שאתם חושבים על כל כל ישראל! אתם נמצאים כאן בשליחות כלל ישראל, מתפללים עבור השמות מכל העולם. לומדים לזכות כל השותפים ולזכות כל ישראל.

חושבים על מישהו אחר!

זה בדיוק כמו האמא, אתם עושים את מה שאמא עושה, אתם באמת בנים של רחל אמנו. הולכים בדרכיה!

אני מברך אתכם בכל התמימות שמהיום והלאה בלי שום ספק, תשמחו עד אין שיעור,

מי יודע כמה אתם פועלים, רק לחשוב כל יום מי יודע כמה חולים נתרפאים בזכותכם, כמה בתים הרוסים ניצנצה בהם קרן אור בזכותכם, היום! .

כל אחד ירגיש אני אוהב את ה' שבחר בי להיות כאן שליח של כלל ישראל! לא להיות עניו פה! תפסיקו עם הענוה פסולה!

אתם יודעים מה אתם עושים? אתם מחזיקים את כל העולם! אתם מעמידים את כל העולם! מי יודע שכר שלכם? ואז איך אפשר לא לשמוח בזה?!

תשמחו עם הזכות שלכם, תשמחו עם השליחות שהשי"ת בחר בכם! האורחות צדיקים אמר כשיהודי שמח במצווה יש לו אלף יותר שכר, אלף פעם יותר שכר אם הוא שמח במה שהוא עושה, אלף!! זה כדאי בפרט בדבר כזה, שכר יש לכם שאי אפשר לתאר. שכר של מי שמחזיק ומעמיד את כל העולם, אבל אם תשמחו עם זה, יהיה לכם אלף פעמים ככה!!!

כשאברך מסיים את המשמרת שלו והולך הביתה כל יום, הוא חייב לעשות חשבון נפש, מי יודע כמה נפשות הצלתי היום בעולם כולו? מי יודע כמה ישועות הבאתי לעם ישראל היום?, אני לא בטוח שאתם יודעים עד כמה אלפי אנשים בכל קצווי תבל זוכים ישועות בגללכם!

תזכרו, כל אחד שעוסק בזה פה ירגיש שאני מיוחד פה, כל אחד הוא בן יחיד אצל מאמע רחל. ה' אוהב את זה שיהודי יסתכל על עצמו שהוא יחיד בעולם.

אבי מורי רבי נחמן מנדל זצ"ל היה אומר בשם רבותינו הגדולים זצוק"ל שהורו לו כי חייב כל אדם לחשוב אני יחיד בעולם! הוא היה אומר אני מרגיש כמו הבן יחיד של 'בורא עולם ה' אוהב את זה.

אל תאמר הוא גם כן, גם הוא לומד פה ופועל ישועות עבור כלל ישראל. לא!! אני הבן יחיד, תחשוב רק על עצמך!

מי יודע כמה אתה פועל , ואני מברך אתכם מהיום והלאה כל מה שאתה עושים יהיה כפלי כפליים.

בכל הצורות ברוחניות ,בגשמיות בכלל ובפרט ובכל כלל ישראל יהיה ישועה גדולה מהיום והלאה ומהרגע הזה.

יעלה כל מה שאתם עושים והחיים הפרטיים שלכם, בודאי מגיע לכם כל הישועות הרי גילו חז"ל הקדושים כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. אמנם היצר הרע לא אוהב שמאמינים בדברי חז"ל , כן אני יודע בלב הרבה יש בעיות,

לא !!

אתם כאן פועלים ועושים וממשיכים ישועות עבור  אחרים מגיע לכם בודאי, שיהיה לכם בעצמכם  ישועות יותר מאחרים אפילו, "כל המרחם" חזל קודש קודשים.

כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים, זה בודאי מעורר רחמים. תאמין בזה!

יש עבודה להאמין , תאמין בדברי חז"ל  שמגיע לך, ואז תראה פירות , וה' יעזור..

כדי לכולנו לעסוק בשער הבטחון, חובת הלבבות, שער הבטחון זה הצינור שמביא את כל השפע.

הגר"א אומר שלזכות להשגת התורה חייבים את מידת הבטחון, זה  עיקר הכל.

לבטוח בה' שיעזור, תעבוד על בטחון כל יום 5 דק כל יום או 10 דק' ללמוד שער הבטחון זה קודש קודשים,הרה"ק מאפטא זי"ע אמר שזה סגולה לפרנסה הגר"א אמר זה סגולה לכל מיני ישועות. סגולה גדולה לכל, ללמוד כל יום שער הבטחון לבטוח בה' יתברך שהוא יציל אתכם מכל הבעיות אתם וגם כל כלל ישראל, אני מאמריקה תחשבו עלינו, אנחנו היהודים מכל העולם מתחננים אליכם: באמריקה באנגליה בכל מקום תחשבו עלינו.

ובלי שום ספק, אתם פועלים הרבה יותר מממה שאתם חושבים. תשמחו בזה!

וה' יעזור בקרוב ממש,תזכו גאולה שלמה בקרוב ממש

אמן

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן