מוסדות קבר רחל

העשייה שלנו

על אם הדרך ניצבת אמא רחל, בודדה, בוכיה וזועקת על בניה כי איננם. האושר הגדול ביותר שיש לאמא, זה לראות את הילדים שלה! וזו בדיוק המטרה של מוסדות קבר רחל; להביא למצב שאמא לא תישאר אף פעם לבד! יום יום לילה לילה, בכל ימות השנה, עומדים על משמרתם, צדיקים, רבנים ות"ח, לומדים ומתפללים וקורעים שערי שמים, לעורר את זכות רחל אמנו, בשליחות עם ישראל, למען הילדים של רחל אמנו, לרפואתם, לישועתם ולהצלחתם.

גילוי נורא של גדולי המקובלים קובע כי אם יצליחו לקבוע משמרות של תורה ותפילה בקבר רחל עשרים וארבע שעות, – יביא הדבר לזירוז הגאולה וביאת המשיח. הפעילות המוצלחת של מוסדות קבר רחל, היא הגשמת החזון הנכסף של גדולי ישראל במשך מאות השנים האחרונות, כאשר בימינו באים לידי ביטוי געגועיהם ותשוקתם ע"י העמדת משמרות של לומדים ומתפללים בקביעות מסביב לשעון בקבר רחל,  בכדי לעורר את זכות הגאולה הכללית והפרטית, לישועת כל אחד ואחת מבני רחל אמנו, המצפים לישועה.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

את אמא לא עוזבים לעולם, ובמיוחד לא בחגים וזמני רצון בהם שערי שמים פתוחים להשפיע ישועות ושפע ברכות.

בכל יום של עת רצון וסגולה עורכים רבני ומקובלי קבר רחל מעמדי תפילה בוקעי רקיעים בזעקה ותחינה לבורא עולם, עבור השמות המועברים למוקד קבר רחל, ומעתירים לישועתם בסדרי תפילות ותיקונים מיוחדים לפי סודות האר"י הקדוש והרש"ש הקדוש עם תפילות החיד"א וסגולות הבן איש חי.

יצוין, כי משמרות התורה והתפילה של מוסדות קבר רחל מתקיימות ברציפות ובעקביות יום יום, לילה לילה, מבלי לדלג על שום יום, גם בימי חנוכה ופורים וחול המועד, וכמובן בחופשות בין הזמנים, שבהם מתקיימים הלימודים והתפילות תמידים כסדרם בלי שום הפרעה, שכן לפי מה שקבעו גדולי ישראל הרי עם ישראל זקוק להגנה ולישועות גם בימי בין הזמנים וגם בימי החגים, ומכיון שכך, החיילים הנאמנים העומדים על משמרתם בשליחות עם ישראל ולמענם, אין להם את הפריבילגיה לעזוב את החזית, אלא ממלאים את תפקידם ומשימתם נאמנה, למען עם ישראל, להביא את הישועה לכל יהודי ולכל יהודייה, בכל עת ובכל זמן.

עזרה ותמיכה לנזקקים

לצערנו רבים המקרים במשפחות גם מכובדות שאין תקציבם הכלכלי מאפשר להם לרכוש דברים בסיסיים ומינימליים כמו ביגוד והנעלה לכל בני המשפחה ואי לכך מתהלכים הילדים בבלואי סחבות ובבגדים שאינם הולמים, מה שגורם לדכדוך וצער קשה מנשוא כפי שאמרו חז"ל "כי תראה ערום וכיסיתו, להצילו מבזיון".

בכדי לתת מענה להצלת המשפחות ולהקלת חייהם, הוקם במוסדות קבר רחל אגף מיוחד לעזרה וסיוע ברכישת מוצרים בסיסיים באמצעות הסדרים עם מיטב החנויות והמותגים המוכרים, מתוך הכרה כי כל יהודי הוא בן של מלך, וכי לבניה ובנותיה של רחל אמנו מגיע המיטב שבמיטב. אמא אוהבת לראות את הילדים שלה מסתובבים מכובדים כראוי.

החלוקה נערכת באמצעות תווי קניה בחנויות והמותגים המוכרים, וזאת על מנת להעניק את ההרגשה הטובה ביותר למשפחות הנזקקות שירכשו את המוצרים לפי טעמם ובחירתם בדרך כבוד.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

הנגשת ההגעה לקבר ע''י תחבורה מסובסדת

המטרה המרכזית של מוסדות קבר רחל היא להפיח רוח חיים של תורה ותפילה בקבר רחל בכל שעות היממה, ולהנגיש את האתר הקדוש להמוני בנים אהובים שיגיעו להשתטח ולשפוך שיח אצל אמא אוהבת.

מערך ההסעות של האוטובוסים המניע את האלפים מידי יום ביומו בקבר רחל בכל ימות השנה פועל בחמשת קוים קבועים, וזאת מלבד תיגבור מיוחד בימי תפילה מרכזיים להסעת המוני המתפללים.

400 קווי הסעה מתקיימים מידי חודש בחודש על ידי מערך ההסעות של מוסדות קבר רחל.

חלוקת מזון למשפחות נזקקות

בדרכה של רחל אמנו שאוהבת לראות את הילדים אוכלים כפי שאמרו הצדיקים, הוקם אגף מיוחד במוסדות קבר רחל הנותן מענה למצוקתם של משפחות ברוכות ילדים ומעוטי יכולת שביתם ריק וילדים רעבים מבקשים אוכל לנפשם. לאור זאת מתקיימות חלוקות של מוצרי מזון להשביע נפשות רעבות ולהאיר את בתיהם של ילדי וילדות רחל אמנו.

המצוקה הכלכלית בתקופתנו הביאה משפחות רבות למצב קריסה בהם ילדים רעבים ללחם מבלי יכולת לספק מוצרי מחיה ומזון בסיסיים. החלוקה המתקיימת פעמיים בשבוע מגרשת את העוני וחרפת הרעב ומביאה אור ומזור למאות בתים בישראל, כאשר ביתם מתמלא בשפע רב ובכל טוב, במוצרי מזון חיוניים להצלת נפשות מישראל.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

אוכל מוכן לשבת וחג​

בדרכה של רחל אמנו שאוהבת לראות את הילדים אוכלים כפי שאמרו הצדיקים, הוקם אגף מיוחד במוסדות קבר רחל הנותן מענה למצוקתם של משפחות ברוכות ילדים ומעוטי יכולת שביתם ריק וילדים רעבים מבקשים אוכל לנפשם. לאור זאת מתקיימות חלוקות של מוצרי מזון להשביע נפשות רעבות ולהאיר את בתיהם של ילדי וילדות רחל אמנו.

המצוקה הכלכלית בתקופתנו הביאה משפחות רבות למצב קריסה בהם ילדים רעבים ללחם מבלי יכולת לספק מוצרי מחיה ומזון בסיסיים. החלוקה המתקיימת פעמיים בשבוע מגרשת את העוני וחרפת הרעב ומביאה אור ומזור למאות בתים בישראל, כאשר ביתם מתמלא בשפע רב ובכל טוב, במוצרי מזון חיוניים להצלת נפשות מישראל.

כיבוד ושתיה למתפללים ולמבקרים בקבר

בנים אוהבים נמשכים אל האור ואל האהבה של אמא, מכל פינה ברחבי הארץ, לחבק את המציבה, להתרפק על הפרוכת, לפרוק את כל מה שמעיק על הלב, לבכות ולצעוק, לגעת בכאב ולהרגיש אהבה של אמא.

אמא שאוהבת לראות את הילדים אוכלים, ודאי שאינה סובלת לראות את ילדיה מורעבים. צדיקים הקפידו לטעום דבר מה ולאכול בקבר רחל לאור הגילוי של הרבי הקדוש מלעלוב זצ"ל שהטביע את הפתגם המפורסם כי "האמא אוהבת לראות את הילדים אוכלים".

כאשר מגיעים להתפלל בקבר רחל, לפעמים אחרי שעות של נסיעה וטלטולי דרך, כמה אמא אוהבת ושמחה להגיש בפני ילדיה כיבוד קל, להחיות את הנפש, לסעוד את הלב, לשבוע מטובה ולהתפלל במצב רוח מרומם.

במסגרת פעילותם, דואגים מוסדות קבר רחל בדרך קבע עבור ילדיה של אמא, לשתיה קרה וחמה וכיבוד קל, העומדים הכן לרווחתם ולשביעות רצונם של המוני המתפללים בכל שעות היממה.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ארגון הנוער "ילדים בדרכה של אמא"

הוקם ארגון מיוחד במוסדות קבר רחל בעקבות הצורך הגדול במסגרת רוחנית חוץ מוסדית אשר תתן מענה לכלל ילדי ישראל בזמני הפנאי כאשר הם אינם במסגרת מוסד הלימוד ..
הארגון היחודי מספק מגוון פעילויות להחדרת תכנים יהודים ואוטנטיים מספק הרבה יידישקייט לילדי ישראל הטהורים.
ומצמיח יראת שמים ומידות טובות. ומאיר את בתיהם של ילדי וילדות רחל אמנו. הארגון חיוניי להצלת נפשות מישראל ופועל בכמה מישורים.

קו התוכן – "ילדים בדרכה של אמא" קו תוכן איכותי המועבר בשפה נעימה לילדים הצדיקים

הקו מלא וגדוש בדברי תורה ומוסר משלים וסיפורי צדיקים שמוצאים מסילות לליבותיהם הרכים במישרים ובעקיפין.
הקו עשה את צעדיו הראשונים ותוך תקופה קצרה הפך ללהיט בקרב ילדים ובני נוער המאזינים בשקיקה , מקשיבים, מחכימים ו… נהנהים!

מבצעים- מדי תקופה נערכים מבצעים מיוחדים לכלל ילדי ישראל לחיזוק נושאים חשובים ועקרוניים המלווים בפרסים יקרי ערך – שלא לחינם קוצרים הצלחה מרובה.

מגזין תוכן מרתק- ובו מדורים חינוכיים סיפורים ושעשועונים

 

מקווה טהרה סמוך לציון

זהו דבר חידוש. לראשונה מאז ומעולם, טרחו והקימו אנשי מוסדות קבר רחל בעמל רב ובמאמץ גדול מקווה מהודר לטובת המתפללים והלומדים. להקמת מקווה במקום יש סימוכין בספרי מקובלים, שכבר לפני מאות שנים השתוקקו לטבול לתוספת טהרה במקום כיסופין.

מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel
Previous slide
Next slide

קרן עזר ליולדות

אם הבנים שמחה. תקופת ההחלמה אחרי הלידה היא כל כך חשובה והכרחית בכדי לתת לאם בישראל את האפשרות לאגור כוחות ולהתחדש בכוחות רעננים על מנת להמשיך ולגדל את הילדים ולנהל את הבית בשמחה ובמרגוע על מי מנוחות.

אולם רוב משפחות ברוכות הילדים קשה להם לעמוד בנטל של מימון בית החלמה, במיוחד כאשר ההוצאות הולכות וגדלות עם הצטרפותו של ילד חדש למשפחה בחסדי ה', לצורך כך הוקם אגף מימון בית החלמה ליולדות המעניק למשפחות לומדי התורה ואברכי הכוללים בקבר רחל, וכן למשפחות נזקקות, תווי מימון לימי החלמה בבית החלמה ליולדות, כי 'אמא' רוצה לדאוג שכל אם בישראל תהיה 'אמא' בריאה ושמחה.

0

דקות האזנה בקו תוכן חינוכי איכותי 'ילדים בדרכה של אמא'

0

24 שעות ביממה במשך כל השנה אצל אמא

0

נוסעים בשנה לקבר בתחבורה המאורגנת

0

מנות אוכל מוכן למשפחות בשנה

0

משפחות נתמכות מידי חודש

0

משפחות נתמכות מידי שבוע בחלוקת מזון

דילוג לתוכן