מוסדות קבר רחל

רשת הכוללים

מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל תהילים

הסגולה להצלחה וישועה בכל העניינים כולל תהילים סגולת אמירת כל ספר התהלים מפורסמת וידועה כמחוללת ישועות. מנין קבוע של צדיקים ובני עליה מתפללים ומפילים תחינתם באמירת כל ספר התהלים בקבר רחל מידי יום ביומו במתינות ובכוונה, ומעתירים בזעקות ותחינות, בתקיעת

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל שיר השירים

הסגולה לבריאות ורפואה בגוף ובנפש​ כולל שיר השירים ופנימיות התורה סגולת שיר השירים ידועה להמתקת הדינים ולרפואת הגוף והנפש, בעת הרצון – אשמורת הבוקר, מתכנסים בקבר רחל גדולי תורה וצדיקים ומקיימים את סגולת שיר השירים בנעימות ובקדושה עליונה, ולאחר סדר

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל ש"ס

הסגולה להצלחה בתורה ויראת שמים כולל ש"ס בסדרי לימוד מיוחדים בש"ס בעיון ובבקיאות שוקדים רבני הכוללים בהתמדה על תלמודם ועומדים על כור המבחן על כל דפי הגמרא הנלמדים בבהירות ובהתמדה, ולאחר מכן עורכים תפילה מיוחדת בכח זכות התורה להגן ולהושיע

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל משנת יוסף

הסגולה לזרע של קיימא כולל משנת יוסף במקום הישועות 'קבר רחל' יושבים קבוצה מובחרת של תלמידי חכמים הלומדים בעיון את ששה סדרי משנה, בלימוד המסוגל של המשניות, שהרי משנה אותיות נשמה, ומקדישים את זכות התורה, בתפלה ובתחינה לישועת ישראל. המייסד

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל חצות

הסגולה לזיווג הגון ושלום בית כולל חצות בעת רצון חצות הלילה, אשר הזוהר הקדוש מגלה כי זהו זמן רחמים והמתקת הדינים, בעוד היקום כולו שרוי בדממת לילה, נאספים קבוצה של תלמידי חכמים, צדיקים ומקובלים, ויוצאים לעבר קבר רחל, שם עורכים

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל זרעים

הסגולה לדירה נאה והרחבה כולל זרעים הכולל המיוחד אותו ייסד מרן שר התורה שליט"א בביתו, כולל קבוצה מובחרת של בני עליה וגאונים השוקדים על תלמודם ועושים חיל בהתעלותם במעלות התורה. זכות העמדת גדולי דור העתיד מביאה ישועות בעד שמות התורמים

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל השל"ה

הסגולה לנחת מהצאצאים כולל השל"ה עקב ניסיונות התקופה ואתגרי הדור נקבעה משמרת מיוחדת של רבנים, צדיקים ומקובלים אשר לאחר סדרי לימוד מיוחדים, מתפללים מידי לילה בקבר רחל את תפילת השל"ה להצלחת הילדים ושמירתם ברוחניות ובגשמיות! התפילה הנוראה שחוללה ישועות על

קרא עוד >
מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

כולל אשמורת עת רצון

הסגולה לפרנסה ברווח כולל אשמורת עת רצון כפי שגילה האר"י הקדוש בעת רצון, כי אשמורת הבוקר היא עת רצון לפעול ישועה בכל משאלות הלב. צדיקי ומקובלי הכולל עורכים לאחר תיקון חצות סדרי לימוד ותיקונים מיוחדים עבור ישועת ישראל בגאולת הכלל

קרא עוד >
דילוג לתוכן