מתי קוראים קריאת שמע

מצות עשה מהתורה לקרות קריאת שמע פעמיים ביום, בבוקר ובערב שנאמר (דברים ו, ז ): בשכבך ובקומך.

זמן קריאתה בבוקר מהעלות השחר היינו עד כ-3 שעות מהזריחה, ובערב החל מצאת הכוכבים ובהמשך הלילה.

(ולכן המתאחר בתפילת שחרית, יקרא ק"ש קודם שיתפלל וכן המקדים להתפלל ערבית בעוד יום יקרא שוב ק"ש אח"כ בזמנה.)

על אף האמור מן הראוי שגם מי שהתאחר מלקרות עד שעבר זמנה, יקרא ק"ש, כדי שיקבל על עצמו עול מלכות שמים.

חכמים תקנו ברכות כהקדמה וסיומת לק"ש,  והם נאמרים אף אחר זמן קריאתה – בסמיכות לתפילת העמידה (בשחרית – עד כ-4 שעות מהזריחה).

קריאת שמע לשמיעה בנוסחים שונים

קריאת שמע בשפות שונות

אנגלית - English

צרפתית - Français

ספרדית - Español

פורטוגזית - Português

רוסית - Русский

הונגרית - Magyar

סגולות בקריאת שמע

להתגבר על יצרו

לפי רבי יוסי (ברכות דף ד ע"ב) הטעם לק"ש שעל המטה הוא כדי שישן מתוך דברי תורה, וכך יהיה לו הכוח להתגבר על יצרו במשכבו בלילות, שלא יבואו לו הרהורים רעים, וגדול כוחה של תורה  ובמיוחד כוחה של קריאת שמע לסייע לו בכך.

לחלום טוב ולשינה רגועה

הטעם לעיל לישן מתוך דברי תורה מועיל לא רק כדי להתגבר על היצר הרע, אלא גם באופן חיובי להשרות עליו שמחה של מצווה שתביא לחלום טוב, כפי שמובא הגמרא (פסחים דף קיז ע"א) וזאת מפני שגם בשנתו של אדם ממשיכים רעיונותיו לפעול, ואם ישן מתוך דברי תורה תהיה לו השראה לחלום טוב שהוא כעין נבואה קטנה, כפי שמספרים על צדיקים שהשיגו בחלום חידושי תורה, וקבלו בו תשובות לשאלות שהעסיקו אותם, וכפי שהאר"י הקדוש העיד על עצמו, שהשיג בחלום יותר ממה שהשיג בהקיץ.

לשמירה והגנה מכל מיני מזיקים

אמירת קריאת שמע הינה סגולה ידועה לשמירה מפני מזיקין כמובא : "אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר (תהילים קמ"ט) רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם…

קריאת שמע לאורך הדורות

החל מרבי עקיבא שיצאה נשמתו על קריאת שמע, דרך השואה שבה איתרו היהודים את הילדים במנזרים ברגע שקראו קריאת שמע ועד חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש השם. להלן סיפורי גבורה לאורך הדורות

רבי עקיבא

איפה מתחילה התורה? אומר הרמב"ם שמצוות קריאת שמע פעמיים ביום , בתפילות שחרית וערבית, היא המצווה היחידה שמחויב בה כל אדם בכל יום – לכן

קרא עוד »

בשואה

איפה מתחילה התורה? אומר הרמב"ם שמצוות קריאת שמע פעמיים ביום , בתפילות שחרית וערבית, היא המצווה היחידה שמחויב בה כל אדם בכל יום – לכן

קרא עוד »

רב סרן רועי קליין

רועי קליין הוא אולי סמל הגבורה הגדול ביותר של מלחמת לבנון השנייה. הקצין הבכיר ביותר שנספה בקרב על בינת ג'בל, שמסר את נפשו כדי להציל

קרא עוד »

קריאת שמע מהחללית

 "ידיעות אחרונות" מדווח כי לפני מותו כתב רמון אי-מייל לנשיא המדינה, משה קצב. "שלום, אדוני הנשיא", פתח את מכתבו. "זה כבוד גדול ועונג לי לכתוב

קרא עוד »
דילוג לתוכן