מוסדות קבר רחל

סגולה לגאולה

מוסדות קבר רחל אמנו - kever rochel

הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הבטיח לרחל אמנו: בזכותך מחזיר אני את בנייך!!!

הגאולה העתידה תגיע בזכות רחל אמנו, בהבטחה האלוקית המובאת בנביא ירמיהו (לג..): 'מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה… ושבו בנים לגבולם'.

יתירה מכך, מגלה לנו רשב"י בתיקוני הזוהר הק' כי מלך המשיח, בדרכו לגאול את עם ישראל יגיע תחילה ויעבור דרכה של אמא רחל!

קחו חלק בתפילות הקבועות על הגאולה השלימה וישועת ישראל הנערכים יום יום בקבר רחל בכל שעות היממה, והצטרפו למקרבי הגאולה בזכותה של רחל אמנו!

דילוג לתוכן