מוסדות קבר רחל

תכונה והתרגשות לקראת מעמד התפילה והישועות בקבר רחל בט"ו בשבט ע"י גדולי וצדיקי הדור שליט"א

אתר קבר רחל _רחל אמנו_אמא רחל_מוסדות קבר רחל_רחל אמנו_הרב משה מנחם קולוגר_תפילות_נחת_סגולות_טו בשבט_תפילות

תכונה והתרגשות אדירה לקראת מעמד התפילה והישועות שיתקיים כמידי שנה ביום המסוגל ט"ו בשבט ע"י רבני הכוללים בקבר רחל בראשות גדולי וצדיקי הדור שליט"א שתיקנו סדר תפילה מיוחד עפ"י כוונות האר"י והרש"ש והחיד"א לישועת הכלל והפרט ואחר כך יזכירו כל שם ושם בפרטיות להיוושע במשאלתו האישית בזכות רחל אמנו.

סיפורי הישועות העל טבעיים שנתפרסמו במהלך השנה על השמות שהתפללו עליהם במעמד התפלה בט"ו בשבט בקבר רחל, הפכו זה מכבר לשיחת היום וגרמה לאלפים רבים המייחלים לישועה להקדים ולהעביר את שמותיהם למוקד קבר רחל שמספרו 8631* בכדי להבטיח כי בע"ה שמותיהם יופיעו השנה במעמד התפילה המסוגל שחולל ישועות וניסים ונפלאות למעלה מהטבע בחסדי השי"ת.

גדולי וצדיקי הדור שליט"א שהעבירו השבוע בעצמם את שמותיהם למעמד התפילה הצטרפו לדבריו המרטיטים של מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל שמעיד במכתב שכתב בחתי"ק כי רבים נושעו ורבים יוושעו בעה"י בזכות התרומה למוסדות קבר רחל שבראשות הגרמ"מ קלוגר שליט"א. הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הדגיש את הפלא הייחודי והחדשני כי  מרן שר התורה אינו כותב זאת בלשון ברכה או בלשון הבטחה אלא הרבה מעבר לכך, הוא קובע זאת כמציאות, ומאחר שכן בוודאי נקבע כן בשמים, כי ככל היוצא מפיו יעשה, וזו גם הסיבה שאלפים רבים מספרים סיפורי מופת שתסמרנה שערות הראש לגודל ההשגחה פרטית של ניסים ונפלאות וישועות מעל לדרך הטבע ממש, אשר השי"ת שולח לכל מי שתורם למוסדות קבר רחל.

בהוראת גדולי הדור יתקיים סדר תפילה מיוחד לישועת מעוכבי זיווג המתייסרים הם ובני משפחותיהם בציפיה ארוכה להקים בית נאמן בישראל ולהביא פירות טובים בעולם.

אין כמו אמא שמרגישה את הכאב של כל אחד מאתנו, ואין מקום יותר מתאים מקברה של אמא לפעול את הישועה, מה גם ביום מיוחד ומסוגל זה של ט"ו בשבט ששערי ישועה נפתחים להתברך בפירות טובים וזיווגים הגונים.

יצוין, כי על מנת לתת מענה לכל הפניות, תוגבר במיוחד מוקד קבר רחל שמספרו 8631* שנערך במערך מיוחד על מנת להעביר באופן מיידי כל שם ושם לקבר רחל להיפקד בדבר ישועה ורחמים בזכות רחל אמנו.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן