מוסדות קבר רחל

אלפיים סיומי מסכתות בקבר רחל

מעמד סיומים קבר רחל (46)

התרגשות רבה בקרב שלוש מאות עמלי תורה רבני ואברכי "מוסדות קבר רחל"  בשמחת התורה עם סיום מסכתות "סוכה – ביצה" * השיעור שרצה מרן שר התורה שליט"א למסור בהלכות שביעית.

ביום ראשון פרשת לך לך, נאספו בשבת אחים בני התורה לומדי הכוללים שע"י "מוסדות קבר רחל" – כולל חצות וכולל אשמורת, כולל בוקר, כולל ש"ס וכולל הלכה,  הלומדים ועוסקים בתורה 24 שעות סמוך לקבר רחל אמנו,  לחגיגת סיום מסכתות "סוכה – ביצה" עליהם שקדו וחזרו ארבעה פעמים "שיהיו ד"ת מחודדים בפיך".

את שולחן הכבוד פיארו גאונים מופלגים ותלמידי חכמים עצומים שטרחו ובאו לחזק את ידי העוסקים בתורה בראשם רבני המוסדות, ראש הכוללים הנושא בעול הגאון החסיד רבי משה מנחם קלוגר שליט"א, וחבר ועד הנשיאות הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א. ונשיא המוסדות הגאון החסיד רבי קלמן גרינוולד שליט"א שאף כובד בסיום המסכת.

שמחה של מצוה ניכרה על פני המשתתפים אלו שעמלו וטרחו ללא הרף במקום התורה הגדול הזה סמוך ונראה לקברה של המאמע רחל שכעת ניקר ביותר 'כי יש שכר לפעולתך' כאשר קול התורה לא פוסקת לרגע מהמקום הקדוש, ועל ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות כי כשאלו אברכים מתפללים ומזכירים את שמות עמך ישראל הזקוקים לישועה – בלי ספק שהתפילה תתקבלנה.

במהלך המעמד נשא מדברותיו חבר ועד הנשיאות הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א שחיזק בדבריו המאלפים על רוממות המקום הקדוש ולומדי התורה והמחזיקים בה, במהלך דרשתו סיפר על ההדרכה וההוראה המפורטת שקיבלו רבני קבר רחל בשנת השמיטה הקודמת תשע"ה ממרן שר התורה שליט"א בסדר הלימוד הלכות שביעית, הגאון הגדול אף  הפתיע וסיפר כי שר התורה שליט"א התבטא אני רוצה לבוא לכוללים שלכם בקבר רחל ולמסור שם שיעור בהלכות שביעית, הדבר לפלא שמרן שליט"א מעולם לא הביא את רצונו ולא מסר שיעור לרבים רוצה למסור שיעור דווקא כאן בקבר רחל!!! רואים עד כמה הכוללים כאן חשובים בעיניו, אך היות ולא הסתייע מילתא, מסר מרן שליט"א את הדרכתו לאברכי הכוללים.

לקראת סיום המעמד נמכרה זכות הזימון לכל המרבה במחיר לימוד שעות רצופות, בשעת לילה מאוחרת נסתיים מעמד הסיום הגדול כשהציבור הקדוש מיד  מתיישב ומתחיל בלימוד המסכת החדשה עליה הולכים לעמול לחזור ולשנן בתקופה הקרובה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן